TRAKTORFEST 2015 - PROPOZICE

TRAKTORFEST 2015

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY

· PŘETAHOVÁNÍ

nejsilnější traktor ve své kategorii, rozděleno na skupiny podle koní

0 – 25 a 26-52 koní tahají Zetor,

53 – 77 koní tahají traktor PL,

78 a více tahají sovětské vojenské vozidlo Kraz (22tun).

Každý řidič si může zvolit, že opustí svou kategorii a bude táhnout těžší stroj než má, ale lehčí stroj táhnout nemůže.Čas se započítává pouze z jedné jízdy.

Měří se čas na daném úseku tratě

.

· RYCHLOSTNÍ SOUTĚŽ – o nejrychlejší traktor. Dráha dlouhá asi 60m. Měří se čas na daném úseku tratě. Startují dva stroje současně ve dvou drahách.

· NEJPOMALEJŠÍ TRAKTOR - soutěžící řidiči se seřadí na startu. Zvolí nejnižší rychlostní stupeň a na povel odstartují. Dráha dlouhá do 50m, startují všechny stroje současně. Měří se čas tří nejpomalejších. Během jízdy smí řidič upravovat rychlost pouze ubráním plynu a kola soutěžících traktorů se nesmí zastavit [nesmí vymáčknout pojezdovou spojku] a nesmí zhasnout motor.                       JINAK JE ŘIDIĆ DISKVALIFIKOVÁN V SOUTĚŽI !!!

· JÍZDY ZRUČNOSTI

2x POLYGON

Trasa z  překážek  vytvoří polygon, který se projíždí se od startu do cíle. Pojedou se na něm dvě jízdy, které od sebe budou odděleny další soutěží. Soutěží každý se svým traktorem. Měří se vždy čas od startu do cíle. Časy obou jízd se sčítají. Nejlepší čas je vítězný.

KLÁDA

Soutěžící odstartuje z čáry, přejede ke kládě do vymezeného prostoru, kde si ji sám zapřáhne a projede s ní vytyčenou trasu. Kládu pak zatáhne zpět do vymezeného prostoru, kde si ji sám odpřáhne a v tu chvíli končí měření času. Za každý dotyk (ať už kládou nebo traktorem) 10s ztráta. Za přetažení klády z vymezeného prostoru v cíli, také ztráta 10s.

Účast v soutěžích není povinná, záleží na uvážení každého účastníka traktorfestu.

Pořadatel traktorfestu si vyhrazuje právo na změnu v pravidlech v soutěží.

Podání protestu je možné u pořadatele traktorfestu (na tel:724171586) po složení kauce 500 Kč. Ta v případě neuznání protestu propadá pořadateli.

SOUTĚŽ PRO VŠECHNY DIVÁKY – PŘETAHOVÁNÍ STROJE LANEM

V odpoledním programu se pokusíme změřit lidské síly se silami stroje. Prosíme všechny dobrovolníky, aby se zapojili a společnými silami dokázali, že když se táhne za jeden provaz, tak se dílo podaří…